Tarih : 08.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

Başlık

İşin başında bilfiil bulunmaması durumunda basit usulde mükellef olup olmayacağı

Tarih

08/06/2015

Sayı

46480499-120[2015/1494]-47

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

46480499-120[2015/1494]-47

08/06/2015

Konu

:

İşin başında bilfiil bulunmaması durumunda basit usulde mükellef olup olmayacağı

 

         

 İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mahrukat işinden dolayı gerçek usulde mükellef olduğunuz ve kazancınızın çok az olması sebebiyle basit usulde mükellef olmak istediğiniz ancak, aynı zamanda sigortalı bir işte çalıştığınız, mesai bitiminden sonra ve hafta sonları işyerinize gittiğiniz, diğer zamanlarda işin başında eşinizin durduğu belirtilerek, basit usulde mükellef olup olamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları  açıklanmıştır.

            Aynı Kanununun 47 inci maddesinin birinci bendinde ise; "Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başına bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)" hükmüne yer verilmiştir.

           Konuya ilişkin olarak Sındırgı Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan 22/01/2015 tarihli ve 160 sayılı yazı ile eki 20/01/2015 tarihli ve 455080000001 sayılı yoklama fişinin tetkikinden, odun, kozalak satışı işinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, işyerinde babanızın durduğu, kendinizin Esnaf ve Sanatkarlar Odasında sigortalı olarak çalıştığınız anlaşılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, mahrukatcılık faaliyetinizin yanında, başka bir işyerine bağlı olarak çalışmanız, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı "Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali anlamına geleceğinden, basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.       

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.