Tarih : 29.04.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 45404237-130[I-16-55]-104

29/04/2016

Konu: Gübre üretiminde kullanılan doğalgazın istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği


            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz bünyesindeki tesislerde amonyak, nitrik asit, azotlu amonyum nitrat gübre (%26), azotlu amonyum nitrat gübre (%33) üretimi yapıldığı; doğalgaz, amonyak, nitrik asit, kireçtaşı, sülfürik asit, antikek, elektrik ve magnezyum nitratın gübrenin üretim girdilerini oluşturduğu, üretiminin ana girdisinin ise doğalgaz olduğu, bu kapsamda gübre üretiminde girdi olarak kullanılan doğalgaz, kireçtaşı, sülfürik asit, antikek, nitrik asit, magnezyum nitrat, amonyak ve elektrik alımları ile gübre üretim faaliyetinin devamını sağlayan malzeme alımı ve bakım onarım giderlerinin KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesine 6663 sayılı Kanun ile eklenen ve 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe giren (ı) bendinde; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminin istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Konuyla ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıda ''doğalgazın üre gübresi imalat sürecinde kullanılan ana hammadde'' olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, gübre imalatında hammadde olarak kullanılmak üzere firmanıza yapılan doğalgaz teslimleri KDV den istisnadır.

            Diğer taraftan, kireçtaşı, sülfürik asit, antikek, nitrik asit, magnezyum nitrat, amonyak gibi ürünlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin imalinde hammadde olarak kullanılması kaydıyla Şirketinize teslimi KDV den istisna olup, tescilli gübrelerin imalinde hammadde olarak kullanılmayan elektrik ile gübre üretimi faaliyetinin devamını sağladığı belirtilen malzeme alımı ve bakım onarım giderlerinin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.