Tarih : 08.03.2016
Yayın Dönemi : Mayıs 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

77058783-105[2013/15]-87

08/03/2016

Konu

:

Fatura tutarının fatura üzerine ayrıca yazıyla   yazılması

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, ... faaliyetinde bulunduğunuz, ... fatura üzerine fatura tutarının ayrıca yazı ile yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinde; "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

 

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

 

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

 

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

 

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

 

            …" hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, toplam tutar bilgisinin, düzenleyeceğiniz faturaların üzerinde rakam ve yazıyla yer alması zorunlu bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.