Tarih : 28.07.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-226994
 
28.07.2017

Konu: Saya ve tabanın birleştirilmesi suretiyle fason olarak ayakkabı monte edilmesi işleminde uygulanacak KDV oranı hk.
 
a) 01/03/2017 tarihli ve 250914 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b) 08/03/2017 tarihli ve 279602 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
 
İlgi (a) ve (b) de kayıtlı özelge talep formlarında, saya ve tabanın birleştirilmesi suretiyle fason olarak yapılan ayakkabı monte işçiliğine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı Kararname ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/10 uncu sırası, ''Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri'' şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bilindiği üzere, fason imalatın şartı, imal edilecek malla ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından fason olarak gerçekleştirildiği ifade edilen saya ve tabanın birleştirilmesi suretiyle ayakkabı monte edilmesi işleminin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 10 uncu sırası kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu hizmete % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.