Tarih : 28.07.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-226227
 
28.07.2017

Konu: Yat, kotra ve teknelerin motorlarının ayrı olarak tesliminde uygulanacak KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ayrı olarak satılan veya ithal edilen "motorlarına" uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 2017/9759 sayılı BKK ile değiştirilen 19 uncu sırasında "Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri," hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ayrı olarak satılan veya ithal edilen "motorlarına"  genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, motorları monte edilmiş vaziyette olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin ithal ve tesliminde bu araçlara % 1 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.