Tarih : 27.07.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[28-2017/30/İ/KDV-1]-272887
 
27.07.2017

Konu: Baskı hizmetlerinde KDV oranı


İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ile bu forma ek olarak verilen ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde; Yayıneviniz adına matbaada bastırdığınız kitaplar için matbaa tarafından kağıt ve baskı maliyetinin bir bütün olarak değerlendirilerek düzenlenen faturada % 18 oranında katma değer vergisi (KDV) hesaplandığı, ancak kağıt tesliminde KDV oranının % 8, baskı hizmetinin KDV oranının ise % 18 olduğu belirtilerek, bu işe ilişkin düzenlenen faturalarda ayrı ayrı KDV oranı uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almayan kitap basım işinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve kağıt bedeli ile basım hizmetinin tamamı üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.