Tarih : 21.12.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 45404237-130[I-16-4]-295

21.12.2016

Konu: Arpa ve mısır ezmesinin (flake) KDV oranı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından üretilen arpa ve mısır ezmelerinin (flake) satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında "arpa, mısır", (II) sayılı listenin A/9 uncu sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "11 no.lu faslında yer alan mallar", A/15 inci sırasında "19 no.lu faslında yer alan mallar" ibaresine yer verilmiş, TGTC'nin 10 uncu faslında "Hububat", 11 inci faslında, "Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni", 19 uncu faslında "Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri" sınıflandırılmıştır.

            Arpa, TGTC'nin "10.03" tarife pozisyonunda, mısır TGTC'nin "10.05" tarife pozisyonunda ismen tanımlanmış; arpa ve mısır ezmesi ise işlenme derecesine bağlı olarak TGTC'nin 11 inci veya 19 uncu fasılları kapsamında sayılmıştır.

            Buna göre, arpa ve mısır ezmesinin işlenme derecesine bağlı olarak (II) sayılı listenin A/9 veya 15 inci sıraları kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.