Tarih : 27.07.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[28-2015/20-1248]-124

27/07/2016

Konu: Plastik poşet ve çanta üretiminde KDV oranı.  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından imal edilen plastik poşet ve plastik çantaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)' na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki II sayılı listenin B/8 inci sırasında; "Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri" sayılmıştır.

            60 No'lu KDV Sirkülerinde; her nevi maddeden, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, el çantaları, bilgisayar çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler bu sıra kapsamında değerlendirilmiş ancak; cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları ve benzeri mahfazalar ile yorgan, battaniye, yatak örtüsü v.b.'nin ambalajı mahiyetindeki plastik veya benzerlerinden çanta şeklindeki mahfazalar bu sıra haricinde tutulmuştur.

            Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 39.23 tarife pozisyonunda "Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; …" tanımlanmıştır.

            Buna göre, 3923.10.00.00.00 GTİP No.sundan beyan edilen plastik poşet ve plastik çanta, sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B/8 inci sırası kapsamında yer almadığından, bunların ithal veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.