Tarih : 13.05.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130-57304

13/05/2016

Konu: İnsülin ilaçlarını serin şekilde saklayarak   bozulmasını engelleyen medikal aksesuarın KDV oranı
 
            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3906.90 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen medikal aksesuarın devletin diabet hastalarına ücretsiz olarak sağladığı insülin ilaçlarını serin şekilde saklayarak bozulmasını engellediği ifade edilerek, söz konusu taşıyıcı cüzdanın katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda bilgi istenilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/22'nci sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'ndeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmış olup bu eşyalar % 8 oranında KDV ye tabi tutulmaktadır.

 

            Bu sırada sayılan eşyalar arasında "39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)" de yer almaktadır.

 

            Buna göre, TGTC'nin 3906.90 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen insülin ilaçlarını serin şekilde saklamayı sağlayan taşıyıcı cüzdan, sözü edilen BKK eki listelerde yer almadığından bunların ithal veya teslimi genel oranda (% 18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.