Tarih : 09.11.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı :39044742-KDV 28-201637

09/11/2016

Konu : 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılan kredilerde BSMV istisnası uygulaması

İlgi : a) … tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

b) … tarih ve …sayılı yazımız.

c) … tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kentsel dönüşümde olduğu şerhi işlenmiş gayrimenkullerin bir kısım malikleri ile şirketiniz arasında şirketiniz lehine imzalanan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile ilgili olarak kullanılmış ve kullanılacak banka kredilerinin banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla "Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında yer alan hak sahiplerince (malikler, kiracılar, iş yeri bulunanlar) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamış bankalardan kullanılacak kredilere BSMV istisnası uygulanması mümkün olup; şirketinizin, üzerinde riskli yapı bulunan arsanın alımı aşamasında hak sahibi olmaması nedeniyle arsa alımı için kullandığı krediye BSMV istisnası uygulanması mümkün değildir.

Öte yandan, arsanın alımından sonra hak sahibi olunması nedeniyle şirketiniz tarafından arsa üzerindeki riskli binanın yıkılıp yerine yeni bina yapılması için kullanılacak krediye 6306 sayılı Kanun kapsamında BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır." şeklinde görüşümüz bildirilmiştir.

Bu kez ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuzda; 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşümde olduğu şerhi işlenmiş maliki olduğunuz yerler için kentsel dönüşüm kapsamına girmeden önce kullandığınız kredilerin kentsel dönüşüm sonrası geri ödenecek kısımları için kredi revizesi uygulanması halinde BSMV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

İlgi (b)'de kayıtlı görüş yazımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde; maliki olduğunuz yerler için kentsel dönüşüm kapsamına girmeden önce kullanılmış kredilerin, kentsel dönüşüm sonrası devam eden ödemelerine 6306 sayılı Kanun kapsamında BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.