Tarih : 01.03.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı:3 9044742-130[KDV-28]-59466

01.03.2017

Konu: 5902.10.10 ve 5902.20.10 GTİP no.lu ürünün KDV oranı hk.

İlgi: 30.12.2016 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 5902.10.10.00.00 ve 5902.20.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen polyester ve naylon kullanılmamış, otomobil lastiklerinin içinde kullanılan, kauçuk lateksi ile dip edilmiş teknik tekstil ürünü olan kord bezine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında, "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler" yer almıştır.

 

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 59 uncu faslında ise "Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya" düzenlenmiş ve bu fasla ait 59.02 tarife pozisyonunda "Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi)" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu altında "5902.10.10.00.00 Kauçuk emdirilmiş (Naylon veya diğer poliamidlerden)" ve "5902.20.10.00.00 Kauçuk emdirilmiş (Poliesterlerden)"  GTİP numaralı ürünler de sayılmıştır.

 

Buna göre, sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin 4 üncü sırası kapsamında olmadığı anlaşılan, TGTC'nin 5902.10.10.00.00 GTİP numarası ile 5902.20.10.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin ithal ve tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.