Tarih : 28.02.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV.28]-58044

28.02.2017

Konu: Plastik şapka siperi, çıtçıtı ve düğmesinde uygulanacak katma değer vergisi oranı.

İlgi: 07/12/2016 tarihli özelge talep formu.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şapka malzemeleri üretimi faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, plastik şapka siperi, şapka çıtçıtı ve şapka düğmesi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı Kararla değişik 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin "B/5 inci sırası "5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt,düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Buna göre, plastik şapka çıtçıtı ve plastik şapka düğmesi ile plastik şapka siperinin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasındaki ''kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme kopça boncuk ve benzerleri'' kapsamında değerlendirilerek bunların 25/11/2016 tarihinden itibaren teslim ve ithalinde % 8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.