Tarih : 23.01.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-21171

23.01.2017

Konu: Plastik boncuk ürününün teslim ve ithalinde uygulanacak   KDV oranı


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3926.90.97.90.18 "Diğerleri" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen plastik boncuk ürünü için uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı Kararname eki bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün; 5 inci sırası " Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.

 

TGTC'nin 39 uncu faslında "Plastikler ve mamulleri"ne yer verilmiş ve bu fasla ait 39.26 tarife pozisyonunda "Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında TGTC'nin 3926.90.97.90.18 "Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

Buna göre, TGTC'nin "3926.90.97.90.18" GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen plastik boncuk ürününün, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve 25/11/2016 tarihinden itibaren teslim ve ithalinde % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.