Tarih : 10.01.2017
Yayın Dönemi : Nisan 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve   Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

Sayı: 64958909-130-1

10.01.2017

Konu: Silahlı ve silahsız özel güvenlik kurs hizmetinde KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, silahlı ve silahsız özel güvenlik kurs hizmetine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)' na ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/15 inci sırasında, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, firmanız tarafından verilen silahlı ve silahsız özel güvenlik kurs hizmetinin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında verilmesi halinde % 8, aksi halde genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.