Tarih : 26.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[KDV.28]-116180

26.04.2017

Konu: 6212.90.00.00.19 GTİP No.lu pantolon askısının KDV oranı.

İlgi:

a) 15/02/2017 tarihli özelge talep formunuz.

b) 16/03/2017 tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 6212.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen erkek, kadın ve çocuk pantolonlarına belden düşmemesi için kemer yerine takılan lastikli kumaştan metal klipsli pantolon askısına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırasında, "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler," hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı listenin B/5 inci sırasında ise; "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" ibaresi yer almıştır.

 

            Bununla birlikte, TGTC'nin 62 inci faslında "Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait GTİP numaraları arasında "6212.90.00.00.19 Diğerleri" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

            Buna göre, özelge talep formunda TGTC'nin "6212.90.00.00.19 Diğerleri" GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen, ticari hayatta pantolon askısı olarak isimlendirilen eşyanın, sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasında sayılan "dış giyim eşyası" kapsamında değerlendirilmesi ve ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.