Tarih : 21.04.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[KDV5.I/28/2016/73]-125899

21.04.2017

Konu: GPRS cihazı çantası tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, GPRS cihazlarının güvenli ve pratik bir şekilde taşınabilmesi için çanta içerisine konulduğu ve yurt dışından bu şekilde ithal edildiği belirtilerek, söz konusu çantaların ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/8 inci sırasında "Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri" sayılmıştır.

 

Buna göre, bahse konu çantaların;

 

- Cihazdan ayrı olarak ithal veya teslim edilmesi ya da

 

- Cihazla beraber (GPRS cihazının çanta içine konularak) ithal veya teslim edilmekle birlikte çanta maliyetinin cihazdan daha yüksek maliyete sahip olması halinde

 

% 8 oranında KDV'ye tabi tutulması mümkündür.

 

Ancak, GPRS cihazının çanta içine konularak ithal veya teslim edildiği durumlarda cihaz maliyetinin daha yüksek olması halinde, bu işlemde sözü edilen cihazın tabi olduğu oranda KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesi rica ederim.