Tarih : 29.03.2017
Yayın Dönemi : Haziran 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 18008620-130[2016-701-53]-15520

29.03.2017

Konu: Canlı hayvanların satışında KDV oranı

İlgi: 07/04/2016 tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; süs balıkları, keklik, sülün, ördek, tavus kuşu, muhabbet kuşu, kanarya, yumurta tavuğu, koyun, bıldırcın ve papağan tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Aynı Kararın 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki tesliminde % 8 oranında KDV uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), (II) sayılı listenin A/1-a sırasında TGTC'nin 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar, A/1-c sırasında TGTC'nin 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç) yer almıştır.

            Diğer taraftan, TGTC'nin 01.04 pozisyonunda "Canlı koyun ve keçiler", 01.05 pozisyonunda "Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]" düzenlenmiştir.

            Buna göre, özelge talep formunuzda sayılan hayvanlardan;

Ördek, yumurta tavuğu, keklik, sülün ve bıldırcın anılan BKK eki (II) sayılı listenin A/1-a sırası kapsamında olduğundan bunların ithali ile toptan ve perakende teslimi % 8 oranında,
Koyun, anılan BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında olduğundan ithal ve toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 oranında,
Papağan, tavus kuşu, muhabbet kuşu, kanarya ve süs balıkları ise anılan BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından bunların ithali ile toptan ve perakende teslimi % 18 oranında KDV'ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.