Tarih : 17.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Sayı: 63611781-130[28-2017/13]-14

17.05.2017

Konu: Konut yapı kooperatifine yapılan dolap tezgahı ve duvar kaplaması işinde KDV oranı hk..


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kooperatifinize yaptırılacak malzemeli ve işçilikli mutfak dolabı tezgâhı ve duvar kaplaması yapım ve montaj işine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatı 29/07/1998 tarihinden önce alınmış ise KDV’den istisna tutulmakta, bina inşaat ruhsatı bu tarihten sonra alınmışsa BKK eki (I) sayılı listenin 12 nci sırası uyarınca söz konusu işlere % 1 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekindeki 22.04.2014 tarihli yapı ruhsatları ile 05.12.2013 tarihli tapu senedinin Kooperatifiniz adına düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

            60 No.lu KDV Sirkülerinin "İstisna veya İndirimli Oran Uygulaması Kapsamına Giren İşlemler" başlıklı 3.6.5.1. bölümünde ise, inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılan işler belirtilmiş, mutfak dolabı, alçı dekorasyon ve mermer yapım işi bu işler arasında sayılmıştır.

 

            Buna göre, Kooperatifinize taahhüde dayalı olarak yaptıracağınız malzemeli ve işçilikli mutfak dolabı tezgâhı ve duvar kaplaması yapım ve montaj işinin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.