Tarih : 18.05.2017
Yayın Dönemi : Temmuz 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-135820

18.05.2017

Konu: Tekstil ürünlerinde kullanılmak üzere üretilen alüminyum çivi ve vidanın tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formu ile bu forma ek olarak verilen ilgi (b)'de kayıtlı dilekçede; Şirketinizin tekstil sektöründe kullanılmak üzere ürettiği, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 7616.10.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen alüminyum çivi ve vidanın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
 

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2016/9542 sayılı Kararname eki Kararla bazı mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırası "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" şeklinde değiştirilmiştir.
 

Diğer taraftan, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 2 inci maddesinin (j), (k) ve (l) bentlerinde sırasıyla; kıymetli madenlerin, her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu; kıymetli taşların, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi; kıymetli eşyanın ise kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, TGTC'de yer alan "adi metaller" tabirinden; demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (wolfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimuan, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum (seltiyum), indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, TGTC'nin 76 ncı faslında "Alüminyum ve alüminyumdan eşya", 76.16 tarife pozisyonunda "Alüminyumdan diğer eşya" tanımlanmış ve bu tarife pozisyonunda 7616.10.00.00.11 "Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm'yi geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar" GTİP numarası da sayılmıştır.

 

Buna göre, TGTC'nin 7616.10.00.00.11 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen münhasıran kot pantolon ve benzeri giysiler için üretildiği anlaşılan alüminyum çivi ve vidanın, tekstil sektöründe kullanılmak üzere teslimi şartıyla 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/5 inci sırasındaki "kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri" ibaresi kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminde % 8 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.