Tarih : 30.01.2020
Yayın Dönemi : Şubat 2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-109975

Tarih: 30.01.2020

Konu: Cirodan verilecek pay için sözleşmede KDV dahil veya hariç ibaresi bulunmaması durumunda ödenen kira payına KDV nin dahil olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Şirketiniz arasında düzenlenen ''Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Voleybol Salonu Kamp Merkezi İşletme Sözleşmesi'' kapsamında anılan Federasyona ait arsa üzerinde inşa edilen Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Voleybol Salonunda yer alan Volley Hotel İstanbul'un işletilmesine ilişkin olarak cirodan verilecek kira payı için söz konusu sözleşmede KDV dahil veya hariç yönünde herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtilerek KDV matrahının ne şekilde tespit edileceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 

-20 nci maddesinde matrahın; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği

hüküm altına alınmıştır.   

Buna göre, söz konusu sözleşmede Şirketinizin cirosu üzerinden verilecek kira payı bedeline KDV'nin dahil olduğuna dair bir ibare bulunmadığından, Türkiye Voleybol Federasyonuna hasılat oranı üzerinden verilecek kira payı bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.