Numara : 2
Tarih : 21.3.2023

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2023/2

KONU: SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 12/3/2023 tarihinde yürürlüğe giren 7440 Sayılı Kanun (Yapılandırma Kanunu) uyarınca SGK alacakların yapılandırılmasına ilişkin 20/03/2023 tarihli ve 2023/14 sayılı genelge yayımlandı.

Bilindiği gibi bu Kanunla, SGK tarafından takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup, 12/3/2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları yapılandırılabilecektir.

Kanun kapsamından yararlanmak isteyenlerin 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu Genelgede yer alan bazı konu başlıkları şöyledir:

 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının kapsamı
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları
 • Yapılandırma kapsamına giren kurum alacakları, türü ve dönemi
 • Başvuru süresi, yeri, şekli ve taksit ödeme süreleri
 • Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi (sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde başvuru vb.)
 • Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması
 • İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması
 • Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi
 • Tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların yapılandırma kapsamına alınması
 • İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacakların yeniden yapılandırılması sırasında dikkat edilecek hususlar
 • Yapılandırma kapsamına dahil edilmeyen alacaklar
 • Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi
 • Yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde yapılan ödemelerin değerlendirilmesi
 • Genel sağlık sigortalıları için yapılacak işlemler
 • Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar
 • Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması
 • Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması
 • Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi

 

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2023/14 Sayılı SGK Genelgesi

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.