Numara : 1
Tarih : 6.3.2023

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2023/1

KONU: EYT Düzenlemesinde Öne Çıkan Hususlar

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen emeklilik düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03/03/2023 tarih 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce uzun vadeli sigorta kolları kapsamına çalışmaya başlayanların,  emekli aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlaması durumunda, yaş şartı olmaksızın emekli olabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca emekli aylığı bağlanması için talepte bulunarak aylık bağlananların aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya devam etmeleri halinde (işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde), bu sigortalıları çalıştıran işverenlere 5 puanlık prim indirimi sağlanacaktır.

Uygulamaya ilişkin öne çıkan bazı hususlara ve işlemlere bu sirkülerimizde aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

1) Sigortalı Türüne Göre Prim Ödeme Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresi

Kanun kapsamında emekli olabilmek için sigortalı türüne göre prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartı aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

1.1) 4/a’lı Sigortalılar

(4/a) ERKEK SİGORTALILAR

 

(4/a) KADIN SİGORTALILAR

Sigortalı Olunan Tarih

Sigortalılık süresi

Prim Gün Sayısı

Sigortalı Olunan Tarih

Sigortalılık süresi

Prim Gün Sayısı

23.11.1980 ve daha öncesi

25

5000

23.05.1985 ve daha öncesi

20

5000

24.11.1980-23.05.1982

25

5075

24.05.1985-23.05.1986

20

5075

24.05.1982-23.11.1983

25

5150

24.05.1986-23.05.1987

20

5150

24.11.1983-23.05.1985

25

5225

24.05.1987-23.05.1988

20

5225

24.05.1985-23.11.1986

25

5300

24.05.1988-23.05.1989

20

5300

24.11.1986-23.05.1988

25

5375

24.05.1989-23.05.1990

20

5375

24.05.1988-23.11.1989

25

5450

24.05.1990-23.05.1991

20

5450

24.11.1989-23.05.1991

25

5525

24.05.1991-23.05.1992

20

5525

24.05.1991-23.11.1992

25

5600

24.05.1992-23.05.1993

20

5600

24.11.1992-23.05.1994

25

5675

24.05.1993-23.05.1994

20

5675

24.05.1994-23.11.1995

25

5750

24.05.1994-23.05.1995

20

5750

24.11.1995-23.05.1997

25

5825

24.05.1995-23.05.1996

20

5825

24.05.1997-23.11.1998

25

5900

24.05.1996-23.05.1997

20

5900

24.11.1998-08.09.1999

25

5975

24.05.1997-23.05.1998

20

5975

 

24.05.1998-23.05.1999

20

5975

24.05.1999-08.09.1999

20

5975

 1.2) 4/b ve 4/c’li Sigortalılar  

4/b ve 4/c Sigortalılar

Sigortalılık süresi

Prim Gün Sayısı

Erkek sigortalılar

25 YIL

9.000

Kadın sigortalılar

20 YIL

7.200

2) Başvuru Süreci

Bu kapsamda yapılacak emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Burada aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. e-Devlet Kapısı www.turkiye.gov.tr adresinden uygulamaya girilir.

2. T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet Şifresi girilerek “Giriş Yap” butonu tıklanır.

3. Ana ekranda yer alan “4/a ve 4/b Emeklilik Başvuruları” uygulamasına tıklanır. Ya da sayfanın en üstünden yer alan arama çubuğuna “EYT” veya “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” yazılarak gelen bağlantı adresine tıklanır.

4. Açılan ekranın sağ üst köşesinde yer alan “Yeni Başvuru” butonuna basılır.

5. Tahsis Talep Türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçilir

6. Sigortalı Türü olarak statüsüne göre “4/A SSK” veya “4/B Bağ-Kur” seçilir ve “Başvur” butonuna basılır.

7. Gelen ekranda “Ödemenin Yapılacağı Banka” listeden seçilir.

8. Ödemenin yapılacağı banka şubesi ilgili alana yazılır.

9. Cep numarası 10 haneli olarak “5xxxxxxxxx” şeklinde girilir.

10. Adres alanında MERNİS üzerinden alınan adres otomatik olarak görüntülenir. Eğer başvuru sonucunun başka bir adrese gönderilmesi isteniliyorsa “Farklı Adres” bölümüne adres bilgisi girilir.

11. “Yabancı Ülkerlerde Geçen Hizmetler” bölümünde, yabancı bir ülkeden aylık alınıyorsa “Evet” alınmıyorsa “Hayır” butonu işaretlenir ve “İlerle” butonuna basılır.

12. Gelen ekranda “Başvur” butonuna basılarak başvuru işlemi tamamlanır.

Ancak başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapmak istemeyen sigortalılar aşağıda yer verilen "kıdem tazminatına esas yazı (emekli olabilir yazısı) talep formu ve cevabi yazı örneği ile gelir, aylık, ödenek talep formu (emeklilik talep dilekçesi) ve örneği ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru yapabilecektir.

a) Emekli olabilir (kıdem tazminatı) yazısı talep formu

b) Emekli olabilir (kıdem tazminatı) cevap yazısı örneği

c) Gelir, aylık, ödenek talep formu

ç) Gelir, aylık, ödenek talep formu örneği

Diğer taraftan, 3.3.2023 tarihli SGK Duyurusunda;

  • Yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılara aylık bağlanabilmesi için işverenler tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası SGK'ye “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulmasının yeterli olduğu,
  • Sigortalıların emekli olabilmeleri için SGK'den “Emekli Olur” yazısının temin edilmesine gerek bulunmadığı,
  • SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgilerinin yer aldığı,
  • İşverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için SGK'ye yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için SGK'ye resmi yazı talep etmeleri gerektiği

belirtilmiştir.

3) EYT Kapsamında Olan Sigortalıların İşten Ayrılışı ve SGDP kapsamında İşe Girişi

Çalışan sigortalının, kanun kapsamında emeklilik başvurusu yapabilmesi için iş yerinden ayrılması ve işverenin “(8) Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme Nedeniyle” kodu seçerek işten çıkışının sağlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, emeklilik talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek priminin işveren hissesinde 5 puanlık indirim uygulanacaktır.

Bu kapsamda, çalışan tarafından SGK’ye emeklilik başvurusu yapıldıktan sonra; işveren, çalışanın SGDP’ye tabi olarak çalışmaya başlaması için “İşe Giriş Bildirgeleri Sosyal Güvenlik Destek Primi iş kolu” kodundan başvuru yapabilecektir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.