Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2001 / 62 15/11/2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (12.11.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 61 Bazı Mal ve Hizmetlere 31.12.2001 Tarihine Kadar Uygulanacak İndirimli KDV Oranları (6.11.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 60 Ocak – Eylül 2001 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (5.11.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 59 26.7.2001-31.12.2001 Tarihleri Arasında İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin Faizleri ile Bunların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların İndirim Oranı Uygulamasından Sonraki 50 Milyar Lirası Gelir Vergisinden Müstesna (25.10.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 58 Kurumların İştirak Hissesi ve Gayrimenkul Satış Kazançları İstisnasından (KVK Geçici Madde 28) Yapılan Stopajın Oranı % 10’a İndirildi (19.10.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 57 15/10/2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (10.10.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 56 Motor Silindir Hacmi 1600 cm3’ü Geçmeyen Binek Otomobillerin Ek Taşıt Alım Vergisi % 6’ya İndirildi (8.10.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 55 Ocak – Eylül 2001 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (26.9.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 54 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin T.C. Merkez Bankası Değişiklik Genelgesi (24.9.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 53 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik (13.9.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 52 15/9/2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarlarında Değişiklik (11.9.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 51 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklik (29.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 50 Repo ve Mevduat Faizlerinden Yapılan Stopaj Oranı Değişikliği (17.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 49 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklik (8.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 49 2001/49 (DÜZELTME) (8.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 48 SSK Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi İçin Başvuru Süresi 15 Ağustos’a Kadar Uzatıldı (7.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 47 Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Tecili İçin Başvuru Süresinin Uzatılması (7.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 46 Bazı Hizmet İşletmelerinde Adisyon Düzenlenmesinde Yeni Esaslar (6.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 45 Eğitime Katkı Payı Tahsil Edilmeyecek Kişi ve Kuruluşlar ile İşlemler (6.8.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 44 3096 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Hakkı Devir Bedellerinde KDV: %1 (2.8.2001)
1 2 3 4 5