Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2001 / 43 Yurt Dışına Çıkışlarda Ödenecek Harç: 50 ABD Doları (30.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 42 Ocak – Haziran 2001 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (%18,5) (27.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 41 1 Ağustos’tan Geçerli Asgari Ücret Tutarları (26.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 40 Türkiye – Singapur Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) (20.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 39 1 Temmuz 2001 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı 807,500,000 TL ve Çocuk Yardımı Tutarı 1,137,500 TL olmuştur (19.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 38 Bireysel Emeklilik Sistemi ile Bağlantılı Olarak Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler (12.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 37 Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve Vadeli Mevduat ve Vadeli Döviz Tevdiat Hesabı ile Özel Finans Kurumlarınca Açılan Katılma Hesabı Sahiplerinden Alınacak Özel İşlem Vergisi Hakkında Kanun (12.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 36 Ocak – Haziran 2001 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 37.9) (9.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 35 Yıllık Bilgi Formları (Form A ve Form B) (4.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 34 Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ( 4684 Sayılı Kanun ) (4.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 33 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejiminde Tecil-Terkin Uygulamasının Esasları (2.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 32 Açıklanması Beklenen Yeniden Değerleme Oranı:% 37,9 (2.7.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 31 Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Bankacılık İşlemleri ve Diğer Bazı Finansal İşlemlere Yaygınlaştırılması (20.6.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 30 Deprem Bölgesindeki Mücbir Sebep Halinin Geçerli Olduğu Döneme İlişkin Beyannamelerin Verilme Süresi (15.6.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 29 15 Haziran 2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı: 768.100.000.-TL (11.6.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 28 Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Tecili İçin Başvuru Süresinin Uzatılması (24.5.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 27 Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin 31 Mayıs 2001 Tarihinde Sona Ermesi İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No:295) (23.5.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 26 Dahilde İşleme Rejimi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçılara Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması (18.5.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 25 2000 Yılı Yatırım İndirimi Stopajının Dava Konusu Edilebilirliği (17.5.2001)
Vergi Sirküleri 2001 / 24 15 Mayıs 2001’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı: 730.700.000.-TL (14.5.2001)
1 2 3 4 5