Arama

Sirküler

1 2 3 4
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2002 / 72 2003 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 71 Çevre Temizlik Vergisi 2003 Yılında % 29,5 Zamlı Uygulanacak (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 70 Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2003 Tarihinden İtibaren % 59 Oranında Artırıldı (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 69 2003 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 68 2003 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 67 Damga Vergisinde 1/1/2003’den Geçerli Maktu Vergi Tutarları (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 66 2003 Yılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri (Çeşitli Had ve Miktarlar) (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 65 2003 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (GMSİ istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, özel indirim, gelir vergisi tarifesi , özel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemeler, yatırım indirimi uygulamasında asgari yatırım tutarı) (31.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 64 Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 4775 Sayılı Kanun (26.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 63 2002 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 59,0) (9.12.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 62 Ocak – Eylül 2002 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 20,8) (30.10.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 61 2002/60 Sayılı Sirkülerimizle İlgili Açıklama (Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Gündelikler) (15.10.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 60 01/10/2002’den Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (10.10.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 59 Teşvik Belgeli Makina ve Teçhizat İthalatına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (8.10.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 58 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi (Ocak–Eylül 2002) Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı (% 42,47) (2.10.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 57 2003 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (4.9.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 56 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği (27.8.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 55 1 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (7.8.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 54 Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında 2002/4480 Sayılı, Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Hakkında 2002/4481 Sayılı, Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair 2002/4482 Sayılı, Hampetrol ve Petrol Ürünleri Ticareti ve Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiya (30.7.2002)
Vergi Sirküleri 2002 / 53 1999 Yılı Yatırım İndirimi Stopajında Son Durum (24.7.2002)
1 2 3 4