Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2004 / 116 1/1/2005’ten İtibaren Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Yeni KDV Oranları (29.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 115 2005 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (Yatırım indirimi uygulamasında asgari yatırım tutarı, konut kira gelirinde istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, değer artış kazançları ve arizi kazançlarda istisna tutar, tevkifata tabi olmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarında beyanname verme sı (29.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 114 2004 Yılında İktisap Edilen Gayrimenkullerin 2005 Yılı Emlak Vergisi Değerinin Tespiti (42 Seri Nolu EVK Genel Tebliği) (27.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 113 92 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (27.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 112 Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü Maddesindeki İstisna Uygulamasında Geçerli Asgari Tutar 100 Milyon Lira Olarak Belirlenmiştir (3.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 111 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini 50 Milyar ve 5 Milyar TL Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Süre 31/12/2005 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (3.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 110 2005 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar (3.12.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 109 2005 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (26.11.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 108 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapmayanların 4. Geçici Vergi Döneminde Dikkate Alacakları Yeniden Değerleme Oranı (% 11,2) (24.11.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 107 2004 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapanların Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süresi 25/11/2004 Tarihine Kadar, Enflasyon Düzeltmesi Yapmayanların Beyanname Verme ve Vergi Ödeme Süresi İse 19/11/2004 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (10.11.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 106 2004 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 7,6) (25.10.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 105 2004 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 7,3) (4.10.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 104 5234 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler (28.9.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 103 Irak’a Gerçekleştirilen ve Tutarı 50.000 ABD Dolarına Kadar Olan İhracat ve Transit Ticarete İlişkin Efektiflerin Yolcu Beraberinde Yurda Getirilmesi Halinde Gümrüğe Beyandan Muafiyetin Süresi 30/06/2005’e Uzatıldı (10.9.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 102 Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlerde Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması (9.9.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 101 Serbest Bölgelerde 6/2/2004 Tarihinden Geçerli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları (85 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) (7.9.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 100 Katma Değer Vergisi Oran Değişiklikleri (3.9.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 99 Katma Değer Vergisi Kanununun 13 ve Geçici 19 uncu Maddelerindeki İstisna Uygulamasında Geçerli Asgari Tutar 500 Milyon Lira Olarak Belirlenmiştir (31.8.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 98 Süresinde Yurda Getirilmeyen İhracat Bedeli Dövizlerden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna Yapılan Kesinti Kaldırıldı (31.8.2004)
Vergi Sirküleri 2004 / 97 1/1/2004’den Geçerli Yeni Amortisman Uygulamasıyla İlgili Ek Düzenlemeler (339 Sıra Sayılı VUK Genel Tebliği) (25.8.2004)
1 2 3 4 5 6