Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2005 / 19 Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar (17 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) (28.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 18 Yatırım İndirimi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar (32 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri) (16.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 17 Vergi Enflasyon Düzeltmesi ve Türk Ticaret Kanununun Kâr Dağıtımı, Yedek Akçe Ayırımı ve Teknik İflas Düzenlemelerine İlişkin Belirsizlikler (16.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 16 Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, ÖTV, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir (4.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 15 2004 Yılı Gelirlerinin Beyanından Başlamak Üzere Performans Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır (4.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 14 Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetlerine İlişkin KDV İstisnası (3.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 13 Gerçek Kişiler Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (3.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 12 Gecikme Zammı Oranında Değişiklik: Aylık % 3 (3.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 11 345 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (YTL’ye Dönüşüm İçin Yapılan Harcamalarının Gider Yazılabilmesi, Finansal Kiralama İşlemlerinde Enflasyon Düzeltmesi, Ticari Amaçla Kullanılan Araçların Lastik Bedellerinin Doğrudan Gider Yazılabilmesi) (1.3.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 10 2005 Yılında Verilecek Vergi Beyannamelerinin Gelirler Genel Müdürlüğünün İnternet Sayfasından Excel Ortamında İndirilerek Düzenlenmesi Mümkündür (11.2.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 9 2004 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 9,1) (8.2.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 8 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (13.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 7 01/01/2005 - 30/06/2005 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (13.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 6 Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5281 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler (5.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 5 1/1/2005’den Geçerli Damga Vergisi Tutarları (5.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 4 2005 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları (4.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 3 2005 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları (4.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 2 2005 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri (4.1.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 1 Otomobillerin 2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarının Kasko Sigortası Değerinin % 5’ini Aşması Halinde Bir Alt Kademeye Göre MTV Ödenecektir (4.1.2005)
1 2 3 4 5