Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 101 YMM Üretim Raporlarının Verilme Süreleri Hakkında 12 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği (28.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 100 2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 7,8) Olarak Açıklandı (28.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 99 Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyetine İlişkin 5 Seri Nolu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (24.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 98 Ekim 2006 Vergilendirme Dönemine Ait KDV Beyannamesi Verilme Süresi 22 Kasım 2006 Mesai Bitimine Kadar Uzatıldı (20.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 97 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Çeşme Sınır Kapısının Eklenmesine İlişkin 2006/11167 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (16.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 96 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin 101 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (15.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 95 Temmuz-Eylül 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi Akşamına Kadar Uzatılmıştır (8.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 94 2006 Yılına İlişkin Emlak Vergi Değerinin Hesabı ve İkinci Taksitin Ödenmesine İlişkin 49 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (8.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 93 T.C. Kimlik Numarasının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin 2006/1 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi (7.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 92 YMM Üretim Raporlarının Verilme Süreleri Hakkında 12 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğ Taslağı (2.11.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 91 Amortisman Uygulamasında Faydalı Ömür Sürelerinde Değişiklik ve İlavelere İlişkin 364 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (30.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 90 Taşıt Kimlik Birimi Sistemine İlişkin 363 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (30.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 89 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin 101 Seri Nolu KDV Genel Tebliğ Taslağı (30.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 88 98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğde Değişiklik (20.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 87 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (18.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 86 Eylül 2006 Vergilendirme Dönemine Ait KDV Beyannamesi Verilme Süresi 26 Ekim 2006 Mesai Bitimine Kadar Uzatıldı (17.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 85 20/09/2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin (16.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 84 Petrol Gazları ve Diğer Gazlı Hidrokarbonlara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlendi (13.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 83 01/07/2006 - 31/12/2006 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlarda Değişiklik (13.10.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 82 2006 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 5,55) (10.10.2006)
1 2 3 4 5 6 7