Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2006 / 61 İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki İade Uygulaması İle 30 Nisan 2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinin Niteliği Hakkında 41 Sıra Nolu KDV Sirküleri Yayımlandı (4.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 60 Nisan-Haziran 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi Akşamına Kadar Uzatılmıştır (4.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 59 5535 Sayılı Kanuna Göre Kamu Hizmetlerini Veya Personelini Destekleme Faaliyetlerine Son Verilen Dernek ve Vakıfların Amme Borçlarının Tahsil ve Terkinine İlişkin 2006/2 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi Yayımlandı (3.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 58 Otomasyonlu Vergi Dairelerine Bağlı Mükelleflerin 20/07/2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 23 No’lu VUK Sirküleri (2.8.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 57 Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerine İlişkin Stopaj Oranlarında Değişiklik (27.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 56 Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Stopaj Oranına İlişkin 54 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküleri (24.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 55 2006 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 2,15) (24.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 54 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 2 Seri Nolu Tebliğ (24.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 53 Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik (24.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 52 Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları İnşa, Yenileme, Genişletme İşlerini Yapan veya Yaptıran Mükellefler ile Genel Bütçeli İdarelere Bu İşlere İlişkin Olarak Yapılan Mal Teslimleri ve İnşaat Taahhüt İşleri KDV İstisnası Kapsamına Alınmıştır (12.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 51 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması, Yapı Denetim İşlerinde Tevkifat Uygulaması, Yapım İşlerindeki Tevkifat Oranı Değişikliği ve Diğer KDV Uygulamalarına İlişkin 99 Seri No’lu KDV Genel Tebliği (11.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 50 Elektronik Defter Uygulamalarına İlişkin 361 Seri No’lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı (11.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 49 Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinde Belirtilen Ücretler Damga Vergisinden İstisna Edilmiştir (11.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 48 Konut Tesliminde KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı (10.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 47 (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallarla İlgili Tecil-Terkin Uygulamasına İlişkin ÖTV Sirküleri (10.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 46 MMenkul Sermaye Gelirlerinden GVK Geçici 67 nci Madde Kapsamında Yapılacak Stopajda Değişiklik Öngören Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi (10.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 45 Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Usullerle İlgili 359 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ Taslağı (7.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 44 2006 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayacak (7.7.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 43 5520 sayılı KVK’nun 15 ve 30 uncu maddeleri ile geçici birinci maddesinin(4) numaralı fıkrası, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanunun yayım tarihi olan 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır (29.6.2006)
Vergi Sirküleri 2006 / 42 Menkul Sermaye Gelirlerinden GVK Geçici 67 nci Madde Kapsamında Yapılacak Stopajda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi TBMM’de Kabul Edildi (28.6.2006)
1 2 3 4 5 6 7