Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 130 7061 sayılı Kanunla, Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 129 7061 sayılı Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 10 7061 sayılı Kanunla Düzenlenen FATİH Projesine ve Engelli ÖTV İstisnasına İlişkin ÖTV Tebliğleri Yayımlandı. (27.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 128 7061 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (26.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 127 Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 126 Sigorta Primleri 02.01.2018 Tarihi Sonuna Kadar Ödenebilecektir. (21.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 125 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin VUK Tebliğleri Yayımlandı. (21.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 124 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (21.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 123 Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Bildirimlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (19.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 122 Defter-Beyan Sistemine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (19.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 121 E- İrsaliye, E- Müstahsil Makbuzu ve E- Serbest Meslek Makbuzuna ilişkin Tebliğ Yayımlandı. (18.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 120 Kira Gelirlerinde Uygulanan Götürü Gider Oranının %15'e Düşürülmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (14.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 119 Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamanın Başlangıç Tarihi Ertelendi. (12.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 118 E-Fatura, E-Defter ve E-Arşive Geçmek Zorunda Olanlara İlişkin Hatırlatmalar. (11.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 117 2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2017 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (8.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 116 Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. (8.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 115 15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (6.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 114 Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (6.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 113 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. (5.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 112 7061 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. (5.12.2017)
1 2 3 4 5 6 7