Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 130 Sermaye Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (8.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 129 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı. (4.11.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 128 Tecil Faizi Oranı Yıllık %19'a İndirilmiştir. (25.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 127 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (24.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 126 Adres Değişikliğinde Vergi Dairesi Uygulamaları ve ve Bazı Mükelleflerin Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınmasına İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (23.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 125 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (22.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 124 Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (21.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 123 Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı. (15.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 122 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (15.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 121 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (14.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 120 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (11.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 119 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Makine Sektörü Çağrı Duyurusu Yapılmıştır. (9.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 118 İş Kazası İncelemeleri ve Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine İlişkin Genelge Değişikliği. (3.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 117 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Belirlendi. (3.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 116 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1593) Yayımlandı. (2.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 115 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8'e İndirildi. (2.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 114 Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi. (2.10.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 113 İstanbul İli İçin Katma Değer Vergisi, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (27.9.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 112 KKTC'ye Yapılan İhracata İlişkin Bedellerin Tahsiline İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (25.9.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 111 Birden Fazla İşverenden Ücret Geliri Elde Edilmesi Durumunda Yıllık Beyanname Verilmesi (23.9.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8