Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 90 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (5.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 89 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (4.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 88 Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar. (2.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 87 İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı. (1.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 86 İmar Barışında Ödeme Süresi Uzatıldı. (1.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 85 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır. (1.7.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 84 İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. (26.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 83 Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik Konusunda Danıştay Kararı (20.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 82 İhracat Bedelinin Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Durumunda İhracat Bedeli Olarak Kabul Edilebilmesi (19.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 81 Hurdaya Ayrılan veya İhraç Edilen Araçlarda ÖTV İndirimi Tutarına İlişkin Karar Yayımlandı. (17.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 80 Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir. (17.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 79 7176 Sayılı "Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (12.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 78 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Tebliği Yayımlandı. (10.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 77 YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Verilmesi (10.6.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 76 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. (30.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 75 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlenmiştir. (15.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 74 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (13.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 73 Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı. (8.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 72 GSM'lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı. (8.5.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 71 Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplar İçin Uygulanacak Stopaj Oranı Belirlenmiştir. (2.5.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8