Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 50 Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasına İlişkin 307 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (15.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 49 Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Diğer Bazı Vergi Konularına İlişkin 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (15.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 48 Uçak ve Uçak Simülatörleri’nin Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır. (11.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 47 Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı (7.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 46 Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin "E-Fatura İptal Portalı" Oluşturulmuştur. (6.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 45 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı. (4.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 44 2018 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (1.3.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 43 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı. (28.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 42 İhraç Edilen Kara Taşıtların Deposundaki İlk Dolum Yağı ve Yakıtların ÖTV'sinde ve Bazı Kürklerin ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır. (28.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 41 Hazine ve Maliye Bakanlığınca Döviz Cinsinden Sözleşme Kısıtlaması Hakkında Sık Sorulan Sorular Bölümü Oluşturuldu. (27.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 40 Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. (26.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 39 Poşet Beyanı, Kitap Tesliminde KDV, Yeni İşe Alımlarda İşverene Destek ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin Kanun Yayımlandı. (22.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 38 İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlara İlişkin Hatırlatma. (20.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 37 KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (20.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 36 Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması (19.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 35 23 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (18.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 34 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (18.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 33 Geç Gelen Fatura ve Belgelerde Yer Alan KDV'nin İndirimine İlişkin Açıklamaların da Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (15.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 32 Poşet Beyan Süresinin Uzatılması, Kitap Tesliminin KDV'den İstisna Edilmesi ve Cep Telefonlarında ÖTV Uygulamasına İlişkin Kanun Teklifi. (14.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 31 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (14.2.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8