Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2019 / 30 İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV ve KDV’den istisna Olarak Teslim Edilecek Motorin Miktarı, Son Varış Yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Olan Araçlar için 300 litre olarak belirlenmiştir. (7.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 29 Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar Yayımlandı. (7.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 28 Plastik Poşetlerin Beyanları Başladı. (5.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 27 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. (5.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 26 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Kurlara İlişkin 505 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı. (4.2.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 25 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (30.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 24 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (18.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 23 Nakit Sermaye Artışlarında Faiz İndirim Uygulamasında 2018 Yılına İlişkin Olarak Dikkate Alınacak Faiz Oranı. (16.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 22 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler. (15.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 21 Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından Yapılan Duyuru (14.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 20 2019 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. (11.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 19 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (Ocak - Haziran Dönemi). (7.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 18 Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV oran ve Tutarları Değiştirilmiştir. (7.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 17 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları (7.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 16 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (3.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 15 Bazı Motosikletler için ÖTV Oranı 31/3/2019 Tarihine Kadar %0 Olarak Belirlenmiştir. (3.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 14 Bazı Alkollü İçeceklerde ÖTV Tutarları Artırıldı. (3.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 13 İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulaması ile İmar Barışı Süreleri Uzatılmıştır. (3.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 12 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (3.1.2019)
Vergi Sirküleri 2019 / 11 Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Parasal Sınır Yeniden Belirlenmiştir. (3.1.2019)
1 2 3 4 5 6 7 8