Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2021 / 90 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Son Tarih: 30 Haziran 2021 (10.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 89 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı. (9.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 88 2020 Yılı ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemleri ile ilgili Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu vermek için son tarih: 30 Haziran 2021 (9.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 87 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı. (9.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 86 Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi ve Türkiye ile ÜBR Değişimi Yapılabilecek Olan Ülkeler Listesinde Son Durum. (7.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 85 Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı (4.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 84 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yasalaştı. (4.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 83 36 Seri No.lu KDV Tebliğ Yayımlandı. (3.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 82 Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı. (2.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 81 Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (2.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 80 Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. (1.6.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 79 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (29.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 78 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı. (27.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 77 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Yayımlandı. (27.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 76 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 75 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Özet Bilgiler (24.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 74 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (21.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 73 Akaryakıtta Uygulanan ÖTV tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 72 36 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Paylaşıldı. (20.5.2021)
Vergi Sirküleri 2021 / 71 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 18 Seri No.lu KV Tebliğ Taslağı Güncellendi. (12.5.2021)
1 2 3 4 5