Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 140 Ödeme Süreleri 26.11.2009 Tarihinde Sona Eren Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Sürelerinin Uzatıldığına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır (25.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 139 Hatırlatmalar (24.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 138 Yıllık Tecil Faizi Oranının %24’den %19’a İndirilmesi ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (23.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 137 Anayasa Mahkemesinin Ücretlerin Vergilendirilmesine Yönelik İptal Kararı ve Beklentiler (19.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 136 Gecikme Zammı Oranı 19 Kasım 2009 Tarihinden İtibaren Aylık %1,95 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. (19.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 135 Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan (KOD listesinde yer alan) Firmalardan, Mal veya Hizmet Alımı Olan Firmaların Yapabilecekleri İşlemler (16.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 134 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (% 2,2) Olarak Açıklandı. (14.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 133 İsviçre’deki Banka Hesapları “Bilgi Değişimi” Kapsamına Alındı. (13.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 132 6 Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Yayımlandı. (9.11.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 131 5811 Sayılı Kanun'dan Yararlanmak İsteyen Ancak Hiç Mükellefiyeti Olmaması veya İşini Terk Etmiş Bulunması Sebebiyle Beyanda Sıkıntı Yaşayanlara İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayınlanmıştır. (30.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 130 2010 Yılı Emlak Vergisi Değer Tespitine Esas Olmak Üzere; Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir (28.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 129 Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturalar, Bu Faturaları Kullananların Yapabileceği İşlemler ile Vergi Mevzuatı Yönünden Geçerli Sayılmayan Faturaları Kayıtlarına İntikal Ettiren Mükelleflerin Varlık Barışından Yararlanma Durumları Hakkında IVDB Tarafından Duyuru Yayınlamıştır. (23.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 128 Anayasa Mahkemesi Tarafından, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan 5479 Sayılı Yasada Yer Alan Bazı Hükümlerin ve Vergi Usul Kanununun 114 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Hükmün İptal Edildiğine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır. (16.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 127 30.09.2009 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (13.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 126 Muhtasar Beyannamelerin Matrah ve Beyana İlişkin Konular Dışındaki Hususlar için Düzeltilmesinde Damga Vergisi Alınmayacaktır (8.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 125 Gümrüksüz Satış Mağazalarında ÖTV Uygulaması. (7.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 124 Gümrüksüz Satış Mağazalarının Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu (7.10.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 123 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bildirim ve Beyan Süreleri, 31/12/2009 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatılmıştır. (30.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 122 İstanbul ve Tekirdağ İllerinde Meydana Gelen Selden Zarar Gören Mükelleflerin Durumlarına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır. (15.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 121 Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranlarda Değişiklik Yapılmıştır. (15.9.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8