Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 99 Genel Bütçeli İdarelerle Kişiler Arasında Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kâğıtlara Ait Damga Vergisinin Ödenmesinde Kur Farklarının Durumu (7.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 98 30.06.2009 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (6.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 97 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (6.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 96 01.07.2009 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt İçi Harcırah Tutarları (3.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 95 1 Temmuz 2009 Tarihinden İtibaren 20 Günlük Mali Tatil Başlıyor. (30.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 94 Gayrimenkul Alım Satımında Binde 5’e Düşürülen Tapu Harcının Uygulanma Süresi Hakkında Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (30.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 93 Vadesi Geçmiş Vergi ve Ceza Borcu Bulunan Mükelleflerin İlanı (25.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 92 01 Temmuz 2009 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Tutarlar Hakkında Hatırlatmalar. (22.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 91 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (19.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 90 Bazı Mallara Uygulanacak KDV ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin BKK Yayımlandı. (16.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 102 15/7/2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıtların Bedelleri Yeniden Tespit Edilmiştir. (14.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 89 13/3/2009 Tarihli ve 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Mallarda Uygulanan KDV ve ÖTV Oranlarında Yapılan Değişikliklerin Uygulama Süresi Hakkında (12.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 88 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (12.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 87 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Tahakkuk Eden Vergiler Tecil Edilemeyecek. (12.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 86 4 Haziran 2009 Tarihinde Açıklanan Yatırım Teşvik Paketi Hakkında (10.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 85 Kanuni veya İş Merkezi Kanada’da Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında BKK Yayımlandı. (3.6.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 84 Özel Amaçlı Kullanılan Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Teknelerden Alınan MTV’nin Kaldırılmasını da Öngören 5897 Sayılı Kanun Mecliste Kabul Edildi. (15.5.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 83 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulanmayacağına İlişkin Maliye Bakanlığı Açıklaması (12.5.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 82 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri (7.5.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 81 Vergi Levhalarının 1 Haziran 2009 Tarihine Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir. (7.5.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8