Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 80 Emlak, Çevre Temizlik, Veraset ve İntikal Vergilerinin 1.Taksitlerinin Ödenmesi 1 Haziran 2009 Tarihine Kadar Yapılabilecektir. (7.5.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 79 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 5 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (5.5.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 78 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (29.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 77 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’u (“Ek 2 Formu”) Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (22.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 76 Alkollü İçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. (14.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 75 15.04.2009 – 30.06.2009 Döneminde Uygulanmak Üzere, Bazı Malların KDV Oranı %8’e İndirilmiştir. (14.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 74 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (9.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 73 31.03.2009 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (8.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 72 2009 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (6.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 71 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayınlandı. (3.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 70 Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Beyannamelerde Yapılan Düzenlemeler (2.4.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 69 Yapılan Son Düzenlemelere Göre Gayrimenkul Alım Satımında Uygulanacak KDV Oranı ve Alınacak Harçlara İlişkin Özet Bilgiler (31.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 68 30.03.2009 – 30.06.2009 Döneminde Uygulanmak Üzere, İş yerleri ile Bazı Malların KDV Oranı %18’den % 8’e İndirilmiştir. (30.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 67 Gayrimenkul Alım Satımında Tapu Harcı 30.06.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Binde 5' e düşürüldü. (30.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 66 Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin Edilecek Alacaklar İle İlgili 2009/1 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı (30.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 65 Model Yılı 1979 ve Daha Eski Olan Motorlu Araçların, Hurdaya Çıkarılması, Kayıt ve Tescillerinin Silinmesi İle İlgili 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (30.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 64 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 72 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri İle 27 Mart 2009 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatıldı (25.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 63 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayınlandı (24.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 62 Hisse Senetleri ve Geçici İlmühaberler (23.3.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 61 5838 Sayılı Kanun ile 5084 Sayılı Teşvik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Teşvik Uygulama Süreleri Hakkında 1 No.lu Sirküler Yayınlandı. (20.3.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8