Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 40 Hekimlerin (Diş Hekimi ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, POS Cihazı Bulundurma ve Kullanma Zorunlulukları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Muayene Katılım Payı Tahsil Edilmesi Hakkında 40 No.lu VUK Sirküleri Yayınlandı (17.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 39 İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Mücbir Sebepler ve Beklenmedik Durumlar Nedeniyle Süresinde İhraç Edilememesi Halinde Ek Süre Talep Edilebilecektir (16.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 38 Tecil ve Terkin Edilen Özel Tüketim Vergisi Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisi İade Alınabilecektir (16.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 37 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin KDV İstisnası Uygulaması ve İade İşlemleri (16.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 36 Altın, Gümüş ve Platin İle İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerinde KDV İstisnası Uygulaması (16.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 35 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. (12.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 34 15 No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri İle Tam ve Dar Mükellef Kurumlardan Yapılacak Vergi Kesintileri İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararları Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır. (12.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 33 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı “Torba Kanun” TBMM’ye Gönderildi. (11.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 32 71 No.’lu Gelir Vergisi Sirküleri İle 2009/14592 Sayılı BKK İle Belirlenen Tevkifat Oranları ve Uygulaması Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır (10.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 31 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2009/1 Sayılı İç Genelge Yayınlandı. (10.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 30 Sosyal Güvenlik Borçlarının 6183 Sayılı AATUHK’nın 48. Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesi İşlemleri ve Likidite Rasyoları Hakkında 2009-20 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (9.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 29 Yurtdışına Yapılan Alacak Faizi Ödemelerinde Kurumlar Vergisi Kanunu 30 uncu Maddesi Çerçevesinde Yapılacak Tevkifat Oranlarını Yeniden Belirleyen 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin 15 Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri (9.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 28 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi Gereğince Kurumlara Yapılacak Ödemelerden Vergi Kesinti Oranları, Bakanlar Kurulu Kararı İle Yeniden Belirlenmiştir. (4.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 27 Dar Mükellef Kurumların Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevikifat Oranları Bakanlar Kurulu Kararı İle Yeniden Belirlendi. (4.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 26 Yurtdışına Yapılan Alacak Faizi Ödemelerinde Kurumlar Vergisi Kanunu 30 uncu Maddesi Çerçevesinde Yapılacak Tevkifat Oranlarına ilişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (3.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 25 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi Gereğince Yapılan Stopaj Oranları Zaman İçindeki Mevzuat Değişikliklerine Göre Yeniden Düzenlenerek Bakanlar Kurulu Kararı İle Açıklanmıştır. (3.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 24 Hisse Senetlerine veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı Olarak Yapılan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı 1/1/2009’dan Geçerli Olarak % 0’a İndirildi. (3.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 23 2008 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Hesaplamalarında Devreden Yatırım İndiriminin Endekslenmesinde Uygulanacak Yeniden Değerleme ve ÜFE Oranları (2.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 22 1 Ocak 2009 Tarihiden Geçerli Olmak Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarları Arttırıldı (2.2.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 21 5831 Sayılı Kanun ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapıldı. (28.1.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8