Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 20 2008 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı (27.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 19 Bankaların Karşılıksız Çekler İle İlgili Ödeme Yükümlülüğü Tutarı Arttırılmıştır. (19.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 18 Yeni Maaş Katsayılarına Göre 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt içi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlendi (16.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 17 Dövize Endeksli ve Diğer Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hesaplamasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.01.2009 tarih ve 2009-1 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Sirküleriyle İlgili Açıklamalarımız. (16.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 16 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Vergi Dairelerince Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilecektir. (15.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 15 Türk Ticaret Kanununa Göre Yapılması Gereken Kapanış Tasdikleri ve 2009 Yılında Kullanılmaya Devam Edilen Kanuni Defterlerin Ara Tasdikleri Hakkında Hatırlatma (15.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Yayınlandı. (14.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 13 2008 Yılı Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Döviz Kurları, 390 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Açıklandı. (14.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 12 2008 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (Kuyumcular Hariç) (13.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 11 Motorlu Taşıt Vergilerinin İlk Taksidi 2009 Ocak Ayı İçinde Ödenecek Olup, Araç Sahipleri Motorlu Taşıt Vergilerini Kredi Kartıyla da Ödeyebileceklerdir (13.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 10 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (12.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 9 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’ndan Yapılan Değişiklikler Hakkında 11 Adet Genel Tebliğ Yayınlandı (8.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 8 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergilerini Banka Kanalı İle Ödeme Mecburiyeti Hakkında. (7.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 7 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Süresi Dolan Geçici Maddeler ile 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Getirilen Yeni Uygulamalar Hakkında Hatırlatmalar (6.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 6 2008 Kasım Ayına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 9 Ocak 2009 Tarihine Uzatıldı. (6.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 5 Değişen katsayılara Göre 1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları ve Aile Yardım Tutarları Yeniden Belirlendi. (5.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 4 2008-1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (2.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 3 Motorlu Taşıtların Her Türlü Satış ve Devirlerinin Trafik Tescil Şube ve Bürolarınca Yerine Getirilmesi İşlemleri Başlangıcı 31.12.2009 Tarihine Ertelendi. (2.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 2 Malul ve Engellilere Tanınan ÖTV İstisnası Kapsamında İşlem Yapacak Olan Motorlu Araç Satıcıları; Alıcıların Daha Önce Bu İstisnadan Yararlanıp Yararlanmadıklarını İnternet Vergi Dairesinden Sorgulayarak Öğrenebileceklerdir. (2.1.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 1 271 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle 2009 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları Tarifesi Açıklandı. (2.1.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8