Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2010 / 87 6009 Sayılı Kanun'la Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. (4.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 86 30.09.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (4.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 85 Yatırım İndirimi Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı. (1.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 84 Geçici 67'nci Madde Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (1.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 83 Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayımlandı. (1.10.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 82 Hurda Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Bu Vergiye Ait Zam ve Cezaların Silinmesine İlişkin Genel Tebliği Yayınlandı. (7.9.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 81 Tahsis Uygulamalarına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (6.9.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 80 6009 Sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanunu'nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Genel Tebliğ Taslağı (3.9.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 79 Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararına Yönelik Sirküler (2.9.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 78 Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (31.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 77 Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı G.V. Genel Tebliği Yayımlandı. (26.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 76 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Eksik Günlerin Bildirilmesine İlişkin Duyuru (24.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 75 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde "Hak Edilen Ücret" ve "Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak'ın" Ayrı Gösterilmesine İlişkin Açıklama (24.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 74 6009 Sayılı Kanun ile Ücretlilerin Vergilendirilmesi Konusunda Yapılan Tarife Değişikliğinin Net Ücret Esasında Çalışılan İşyerlerindeki Yansıması. (18.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 73 İrlanda ile Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı. (11.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 72 6009 Sayılı Kanun ile Ücretlilerin Vergilendirilmesinde Yapılan Tarife Değişikliğine Bağlı Olarak Yapılacak İşlemler Hakkında Yayınlanan Tebliğ Taslağı. (3.8.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 71 Bankalar, Sigorta Şirketileri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (29.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 70 Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun İbraz Süresine İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı. (29.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 69 Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına ilişkin BKK ve Sirküler yayımlandı. (28.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 68 "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yasalaştı. (26.7.2010)
1 2 3 4 5 6