Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2010 / 67 Yabancı Çalışma İzni Başvuruları Sadece İnternet Üzerinden Yapılacaktır. (23.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 66 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin SGK Duyurusu Yayınlanmıştır. (21.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 65 2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,99 Olarak Belirlendi. (20.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 64 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Bakanlar Kurulu’nun Maaş Katsayılarında Yaptığı Değişiklikle Yeniden Belirlendi. (12.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 63 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamalarına İlişkin 19 Sıra Numaralı ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. (9.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 62 2010 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak, Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi. (9.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 61 Amortisman Listesi'ne Yeni İktisadi Kıymetler Eklenmiş, Amortisman Listesi'nde Yer Alan Bazı Sınıfların İsimleri Değiştirilmiş ve Danıştay Nezdinde Temyiz Yoluna Gidilmesine İlişkin Limitler Yeniden Belirlenmiştir. (8.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 60 30.06.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (7.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 59 Pasaport Harçlarının İadesine İlişkin Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. (6.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 58 Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Sirküler Yayınlandı. (5.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 57 Gürcistan ve Yemen ile Yapılan Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Yürürlüğe Girdi. (5.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 56 Vadesi Geçmiş Vergi ve Ceza Borcu Bulunan Mükelleflerin İlanı (2.7.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 55 1 Temmuz 2010 Tarihinden İtibaren 20 Günlük Mali Tatil Başlıyor. (28.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 54 İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. (25.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 53 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Uygulaması (25.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 52 Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. (25.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 51 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin KDV Sirküleri Yayınlandı (23.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 50 01 Temmuz 2010 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları (22.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 49 Pasaport Bedel ve Harçlarında İndirim Yapıldı. (21.6.2010)
Vergi Sirküleri 2010 / 48 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1) Yayımlandı. (18.6.2010)
1 2 3 4 5 6