Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2011 / 128 2012 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri. (30.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 127 2012 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (30.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 126 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı. (29.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 125 Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizat ile Bazı Makine ve Cihazların Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Oranı Yüzde 1'e İndirildi. (27.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 124 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 123 2012 Yılı İçin Binaların Metrekare İnşaat Maliyet Bedelleri (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 122 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 121 2012 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 120 2012 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı: 37,00-TL. (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 119 2012 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 118 Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2012 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (26.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 117 Kanada ve Norveç ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yürürlük Tarihleri. (21.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 116 2010 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Talebinin En Geç Kasım 2011 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. (20.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 115 Hizmet Vergisi Beyannamelerinin Verilmesine ve Konut Finansmanı Kapsamında Yapılan Sigortalarda BSMV İstisnası Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (19.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 114 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Belirsizlikler. (16.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 113 Türkiye ile Finlandiya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması. (14.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 112 Elektronik Defter Genel Tebliği Yayımlandı. (13.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 111 Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma. (9.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 110 Finansal Kiralama İşleminden Sonra Oluşan Ana Para Kur Farkları ile Faizler. (4.12.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 109 Kağıt Ortamında Düzenlenen 2A numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine İlişkin ÖTV Sirküleri Yayımlandı. (28.11.2011)
1 2 3 4 5 6 7