Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2011 / 88 2011 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,65 Olarak Tespit Edilmiştir. (1.8.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 87 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır. (29.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 86 53 Seri No.lu KDV Sirküleri Uyarınca KDV İade Taleplerinde Elektronik Ortamda Alınacak Satış Faturaları Listesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (27.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 85 Emlak Vergisi İşlemleri Sırasında Mükelleflerden Bildirim Dışında Bir Belge Talep Edilmemesine ve Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Oranı (Sıfır) Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı. (27.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 84 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin ve Mali Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirkülerler Yayınlandı. (22.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 83 İlk "Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması" 15 Temmuz 2011 Tarihinde İmzalanmıştır. (21.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 82 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Bakanlar Kurulu'nun Maaş Katsayılarında Yaptığı Değişiklikle Yeniden Belirlendi. (6.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 81 2011 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak, Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi. (6.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 80 Türkiye ile Lüksemburg Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın "Bilgi Değişimi" Maddesini Değiştiren Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar (5.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 79 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (3.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 78 30.06.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (1.7.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 77 Vadesi Geçmiş Vergi ve Ceza Borcu Bulunan Mükelleflerin İlanı (30.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 76 Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları ile BSMV nispetlerine ilişkin 2011/1854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. (29.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 75 1 Temmuz 2011 Tarihinden İtibaren 20 Günlük Mali Tatil Başlıyor. (27.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 74 01 Temmuz 2011 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları. (27.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 73 50 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşyerlerinde Eksik Gün Bildirim Nedenlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belirtilmesi Yeterli Olup, Ayrıca Ek-10 Bildirimi Verilmeyecektir. (20.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 72 Kısa Vadeli Sigorta Kolları ve Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği İşlemlerine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı. (14.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 71 Şirketin Yetkili Adamı Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Bulunmayan Kargo Şirketi Elemanınca İmzalanan Tutanağa İstinaden Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Kanun Yararına Bozulmasına İlişkin Danıştay Kararı Yayımlandı. (13.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 70 Danıştay, KKDF Oranını Arttıran Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esaslarına İlişkin Olarak Maliye Bakanlığının Yapmış Olduğu Düzenlemenin Yürütmesini Sabit Oranlı TL Tüketici Kredileri Bakımından Durdurdu. (7.6.2011)
Vergi Sirküleri 2011 / 69 Vergi Levhası Elektronik Ortamda Alınabilmektedir. (2.6.2011)
1 2 3 4 5 6 7