Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 102 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (24.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 101 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (23.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 100 Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 84 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (17.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 99 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Vergi Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait KDV'nin Dahil Edilmesine İlişkin KDV Sirküleri Yayınlandı. (15.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 98 Vakıfların Vergi Muafiyetinde Yapılan Yeni Düzenlemeler. (15.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 97 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (9.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 96 Finlandiya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi. (7.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 95 Turizm Sektöründe İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına ATİK'lere Ait KDV Dahil Edilebilecektir. (6.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 94 Hurda Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Bu Vergiye Ait Zam ve Cezaların Silinmesi. (6.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 93 Almanya ile İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi. (2.8.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 92 2012/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması. (31.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 91 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Esnaf Muaflığı ve Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (27.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 90 Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (26.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 89 Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması Hakkında Genelge Yayınlandı. (25.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 88 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (17.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 87 Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları (1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012) (9.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 86 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red ve İade İşlemlerine İlişkin 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. (5.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 85 İrtibat Bürolarının Kuruluş ve İşleyişlerine İlişkin Esaslarda Değişiklikler Yapılmıştır. (4.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 84 30.06.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar (3.7.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 83 Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. (3.7.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8