Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 62 Alkollü İçkilerin ÖTV'sinde Değişiklik Yapıldı. (7.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 61 Türkiye ile İsviçre Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlükte. (4.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 60 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu. (3.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 59 Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. (3.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 58 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu. (2.5.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 57 İşe Başlama/Bırakma Bildirimine İlişkin Duyuru (30.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 56 2012 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin KVK Sirküleri Yayınlandı. (25.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 55 Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri (25.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 54 Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 53 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (20.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 52 KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. (18.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 51 Yüksek Öğretim Kanunu'nun Gelir ve Kazançtan İndirilecek Bağışlara İlişkin Maddesinde Değişiklik Yapıldı. (13.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 50 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. (11.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 49 Yeni Teşvik Sistemi "Yatırımlarda Devlet Yardımları" (6.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 48 Yap-İşlet-Devret Projeleri ve Yüksek Planlama Kurulu Tarafından Kiralama Karşılığı Yaptırılmasına Karar Verilen Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler Kapsamında Yapılan Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına Katma Değer Vergisi İstisnası Getirmeyi Öngören Kanun TBMM Tarafından Kabul Edildi. (4.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 47 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları. (3.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 46 31.03.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar. (2.4.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 45 Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası ve Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında Başvuru Sahiplerinden İstenilen Bilgi ve Belgeler Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (30.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 44 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Yayımlandı. (27.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 43 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemlere Yönelik Olarak Sirküler Yayınlandı. (26.3.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8