Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2012 / 42 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (26.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 41 Türkiye ile Finlandiya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı. (26.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 40 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (24.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 39 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı. (23.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 38 "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar" Hakkında Taslak Tebliğ Yayımlandı. (22.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 37 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (21.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 36 ÖTV Kanununda Yer Alan Tecil-Terkin Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri için Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Teminat ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (20.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 35 2011 Yılı Kazançlarında % 25' lik Sınır Dikkate Alınmaksızın Yatırım İndiriminden Faydalanılabilineceğine İlişkin Duyuru (19.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 34 Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalıların Sattıkları Ürün Bedelleri Üzerinden Mahsuben Yapılan Kesinti Oranı (16.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 33 Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesine İlişkin Hatırlatma (8.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 32 Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İadesi İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır. (6.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 31 Gerçek Kişi Bireysel Yatırımcılar Tarafından Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye Gelirleri (1.3.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 30 İlan ve Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Mükelleflerinden Beyanname ve Bildirim Dışında Bir Belge Talep Edilmemesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (28.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 29 2011 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı (27.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 28 Turizm Sektöründe ATİK'lerle İlgili Yüklenilen KDV'nin İadesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı. (24.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 27 Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. (21.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 26 Zayi Olan Mallara İlişkin KDV Düzeltmesi ve Alkolü İçkilerle İlgili İlan ve Reklam Giderleri Hakkında Danıştay Kararları. (21.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 25 Anayasa Mahkemesi Yatırım İndirimi Uygulamasına %25' lik Sınır Getiren Düzenlemenin Yürürlüğünü Durdurmuştur. (20.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 24 100 Soruda E-Defter Uygulaması (2.2.2012)
Vergi Sirküleri 2012 / 23 31.01.2012 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır. (31.1.2012)
1 2 3 4 5 6 7 8