Arama

Sirküler

Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Teknolojileri 2024 / 4 Defter Raporu Beratı Gönderimi Yapılmamasına İlişkin GİB Duyurusu (6.6.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 3 e-Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı Hakkında Duyuru Yayımlandı (29.5.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 2 e-Belgelere Yeni Zorunlu Alanlar Eklendi (22.5.2024)
Vergi Teknolojileri 2024 / 1 e-Defter Uygulamasında Yapılan Yenilikler (22.5.2024)
Vergi Teknolojileri 2023 / 2 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.5.2023)
Vergi Teknolojileri 2023 / 1 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.4.2023)
Vergi Teknolojileri 2022 / 1 e- Uygulamalarda Bazı Değişiklikler Yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı (24.1.2022)
Vergi Teknolojileri 2021 / 3 e-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu Yayınlanmıştır. (30.7.2021)
Vergi Teknolojileri 2021 / 2 Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (9.2.2021)
Vergi Teknolojileri 2021 / 1 Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru (15.1.2021)
Vergi Teknolojileri 2020 / 3 E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir. (16.7.2020)
Vergi Teknolojileri 2020 / 2 Elektronik Uygulamalara İlişkin 509 Sayılı VUK Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (16.7.2020)
Vergi Teknolojileri 2020 / 1 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 515) Yayımlandı. (10.1.2020)
Vergi Teknolojileri 2019 / 2 Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (19.10.2019)
Vergi Teknolojileri 2019 / 1 Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (19.10.2019)
Vergi Teknolojileri 2018 / 1 e-Defter, e-fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir. (24.10.2018)