1 2 3 4 5
Dahilde İşleme Rejiminde İşleme Faaliyetleri Sonucu Elde Edilen Ancak Beyan Edilmeyen İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Yapılan Düzenlemeye İlişkin Olarak 2010/57 Sayılı Genelge Yayınlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/15) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/27) Yayımlandı.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/29) Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2010/972) Yayımlandı
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 13) Yayımlandı.
2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13) Yayımlandı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45) Yayımlandı.
Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/9 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
İhracat 2006/7 Sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12) Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9) Yayımlandı.
1 2 3 4 5