1 2 3
Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucata İlişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Canlı Hayvan ve Et İthalatında Gümrük Vergileri Artırıldı.
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Asansörlere, Skipli Asansörlere veya Yürüyen Merdivenlere İlişkin İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliği Yayımlandı.
Naylon İplik, Motosiklet ve Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararlar Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91) Yayımlandı.
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) Yayımlandı.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/11 ila 2012/14 No.lu Tebliğler Yayımlandı.
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlandı.
Kontrplaklar İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Uygulanmaya Devam Edilmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Granit İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Artırılmıştır.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.
70.04 ve 70.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda Yer Alan Ürünler Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
Alçı ve Alçı Esaslı Bileşiklerden Eşya Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliği Yayımlandı.
İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.
36.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda Yer Alan Kibritlerin İthalatına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
1 2 3